greae
W Krakowie i okolicach

Temat: Pravopis
Da, u pravu si. Ali eto, ljudi najčeąće greąe kod zareza, bar se meni tako čini.
Źródło: cobanovanje.com/forum/viewtopic.php?t=1596Temat: Pravopis
Apostrof tu nije potreban. I tu ljudi često greąe. Dakle: s obzirom, s tim, s kim, itd.
Źródło: cobanovanje.com/forum/viewtopic.php?t=1596


Temat: VERSKE SEKTE
...obećanju Spasiteljevom, javiti učenicima “ąta će doći” (Jovan, 16, 13). Dakle, Duh Sveti zna budućnost. A budućnost je poznata samo Bogu. Apostol Petar je ukoreo Ananiju ąto je sakrio deo novca od prodate njive, pa mu veli: “Zaąto je satana ispunio srce tvoje da slaÄąźeą Duhu Svetome? Nisi slagao ljudima, nego Bogu” (Dela apostolska, 5, 1 – 4). Dakle, Sveto pismo izričito tvrdi da je Duh Sveti Bog. Prema tome, Jehovini svedoci greąe. Jehovini svedoci kaÄąźu da Bog nije duh i da nije svuda prisutan. A Spasitelj izričito kaÄąźe: “Bog je Duh” (Jovan, 4, 24). Preko proroka Isaije, Bog govori o sebi: “MoÄąźe li se ko sakriti od mene da ga ja ne vidim?... Ne ispunjavam li ja nebo i zemlju?” (Isaija, 23, 24). Dakle, jehovisti su i ovde u zabludi, ili su, moÄąźda, u svesno – namernom izvrtanju reči i smisla Svetog pisma. Svedoci Jehovini smatraju da je...
Źródło: cobanovanje.com/forum/viewtopic.php?t=1110
© W Krakowie i okolicach design by e-nordstrom